Den information, der findes på Enjoyable Recipes’ hjemmeside, er udelukkende beregnet til generel orientering. Selvom vi bestræber os på at levere nøjagtigt og ajourført indhold, giver vi ingen garantier eller erklæringer af nogen art, hverken udtrykkelige eller stiltiende, om fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, egnetheden eller tilgængeligheden af oplysningerne, opskrifterne eller relaterede grafikker, der findes på vores hjemmeside.

De opskrifter, madlavningsmetoder og diætinformationer, som vi giver på Enjoyable Recipes, er baseret på vores erfaringer, forskning og personlige holdninger. Vi er dog ikke professionelle kokke eller ernæringseksperter, og de præsenterede oplysninger bør ikke betragtes som professionel rådgivning. Vi anbefaler at konsultere en kvalificeret professionel, såsom en registreret diætist eller læge, før du foretager væsentlige ændringer i din kost eller tager beslutninger relateret til din sundhed.

Den næringsmæssige information, der gives sammen med opskrifterne, er et skøn og kan variere afhængigt af faktorer som produktmærker, ingrediensudskiftninger og portionsstørrelser. Det er vigtigt at tage hensyn til dine individuelle kostbehov og eventuelle specifikke diætbegrænsninger eller allergier, når du tilbereder og indtager opskrifterne. Vi kan ikke garantere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de leverede næringsoplysninger og fralægger os ethvert ansvar for fejl eller udeladelser.

Opskrifterne på Enjoyable Recipes kan indeholde ingredienser, der kan forårsage allergier eller intolerance. Det er brugerens ansvar at verificere egnetheden af ingredienserne og træffe nødvendige forholdsregler for at forhindre eventuelle negative reaktioner. Vi kan ikke holdes ansvarlige for nogen allergiske reaktioner eller helbredsproblemer, der kan opstå som følge af indtagelsen af de opskrifter eller ingredienser, der foreslås på vores hjemmeside.

Enjoyable Recipes kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider, annoncører eller produkter. Disse links er kun til din bekvemmelighed og indebærer ikke en godkendelse eller anbefaling af det linkede indhold eller de linkede produkter. Vi har ingen kontrol over karakteren, indholdet og tilgængeligheden af disse eksterne hjemmesider eller produkter. Derfor kan vi ikke holdes ansvarlige for eventuelle skader eller tab, der måtte opstå som følge af din interaktion med disse tredjeparts hjemmesider eller produkter.

Ved at bruge Enjoyable Recipes anerkender og accepterer du, at din brug af hjemmesiden og afhængighed af nogen oplysninger eller materialer leveret sker på egen risiko. Vi fralægger os ethvert ansvar for direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader eller straffende skader, der opstår som følge af din brug af vores hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, fejl, udeladelser, vira eller ethvert tab eller skade af enhver art, som opstår som følge af brugen af ethvert indhold, der er lagt op eller delt på vores hjemmeside.

Denne ansvarsfraskrivelse kan ændres uden varsel, og det er dit ansvar at gennemgå denne ansvarsfraskrivelse med jævne mellemrum for eventuelle opdateringer. Hvis du fortsætter med at bruge Enjoyable Recipes efter eventuelle ændringer, accepterer du den opdaterede ansvarsfraskrivelse.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne ansvarsfraskrivelse, bedes du kontakte os på [email protected]

Senest opdateret: [17-06-2023]